प्रिति फन्टका अक्षरहरु
नेपाली युनिकोड COPY UNICODE